Nowelizacja VAT 2018 Szkolenia VAT

Nazwa szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 z uwzględnieniem zmian

Terminy
2018-03-01 2018-03-01 Katowice
2018-02-27 2018-02-27 Poznań
2018-02-26 2018-02-26 Wrocław
2018-02-16 2018-02-16 Warszawa
2018-02-28 2018-02-28 Warszawa
2018-02-27 2018-02-27 Gdańsk
2018-02-28 2018-02-28 Łódź
2018-02-27 2018-02-27 Kraków
2018-03-14 2018-03-14 Warszawa
2018-03-14 2018-03-14 Szczecin
2018-03-21 2018-03-21 Opole
2018-03-22 2018-03-22 Koszalin
2018-03-22 2018-03-22 Jelenia Góra
2018-03-23 2018-03-23 Poznań
2018-03-22 2018-03-22 Kielce
2018-03-27 2018-03-27 Gdańsk
2018-03-27 2018-03-27 Katowice
2018-03-26 2018-03-26 Kraków
2018-03-27 2018-03-27 Warszawa
2018-03-27 2018-03-27 Wrocław
2018-04-09 2018-04-09 Toruń
2018-03-28 2018-03-28 Zielona Góra
Prowadzący
Tomasz Wojewoda – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Partner w Kancelarii Podatkowej i Prawnej „LTCA Adwokaci i Doradcy podatkowi”. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym VAT/CIT/PIT ze szczególnym  uwzględnieniem tematyki cen transferowych, a także w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, sponsoringu, reprezentacji i reklamie oraz  podróżach służbowych. Autor licznych publikacji prasowych.

Grzegorz Niebudek –
adwokat i doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Podatkowej i Prawnej „LTCA Adwokaci i Doradcy podatkowi”. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Posiada również bogate doświadczenie szkoleniowe m.in. w zakresie podatków dochodowych CIT/PIT oraz procedury podatkowej. Prelegent na szkoleniach dedykowanych dla organów podatkowych. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji prasowych.
 
Program

I. Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2017 r.

1. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.

3. Nowe zasady opodatkowania aportów.

4. Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.

5. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

6. Rewolucja w zakresie cen transferowych i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

II. Zmiany w CIT i PIT od 12 sierpnia 2017 r.

1. Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.

2. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

III. Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych

5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

6. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

7. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.

8. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności

9. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

10. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

11. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.

12. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

13. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.

14. Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000,00 dla przychodów z tytułu najmu w PIT.

15. Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych w PIT.

16. Doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych.

17. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.

IV. Planowane zmiany w CIT i PIT od 2018 r. i 2019 r.

1. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

2. Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.

3. Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.

4. Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

5. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.

6. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.

7. Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.

8. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.

9. Upublicznienie danych największych podatników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama