Nowelizacja VAT 2018 Szkolenia VAT

Nazwa szkolenia

Zmiany w VAT w 2018 roku

Terminy
2018-04-17 2018-04-17 Łódź
2018-04-17 2018-04-17 Warszawa
2018-04-25 2018-04-25 Białystok
2018-04-24 2018-04-24 Lublin
2018-04-26 2018-04-26 Katowice
2018-04-25 2018-04-25 Poznań
2018-04-27 2018-04-27 Wrocław
2018-04-27 2018-04-27 Gdańsk
2018-04-26 2018-04-26 Costa de la Luz
2018-04-26 2018-04-26 Warszawa
2018-05-10 2018-05-10 Rzeszów
2018-05-15 2018-05-15 Bydgoszcz
Prowadzący

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT 2014/2015 – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy,  Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

Rafał Pogorzelski – Prawnik, doświadczony ekspert i licencjonowany doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywał m.in. podczas kilkuletniej pracy w Ministerstwie Finansów RP. Zajmował się również współpracą międzynarodową w zakresie problematyki podatkowej. Przez ostatnie kilka lat Rafał współpracował z firmami tzw. Wielkiej Czwórki , świadcząc kompleksowe usługi doradcze dla szerokiego kręgu Klientów, w tym przedmiotów prawa publicznego ,największych krajowych producentów i eksporterów , wiodących podmiotów branży TSL oraz przedsiębiorstw sektora finansowego.  W ramach kancelarii Jamróz i Pogorzelski Rafał koncertuje się przede wszystkim na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami zaangażowanymi w międzynarodowy obrót towarowy. Jest cenionym i doświadczonym wykładowcą oraz autorem licznych opracowań specjalistycznych poświęconych problematyce podatkowej.

Cel szkolenia

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, które w istotnym stopniu zmieniły zasady rozliczania VAT przez przedsiębiorców. Deklarowanym celem prawodawcy było ograniczenie oszustw i nadużyć podatkowych, kształt nowych regulacji nakłada jednak na wszystkich podatników szereg nowych obowiązków związanych z prawidłowym rozliczaniem VAT. Zmiany w VAT wiążą się również z pojawieniem się pułapek podatkowych, które mogą okazać się niebezpieczne nawet dla podmiotów dokładających najwyższej staranności w rozliczeniach podatkowych. Dodatkowo ustawodawca planuje wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie rozliczania VAT, których założeniem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT.

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie zmian w VAT w 2017 r., tzn. nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy szkolenia nabyli kompletną wiedzę w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.

Program

I. Zmiany w VAT w 2018 r.

1. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) – nowe narzędzie w 2018 roku Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT:
a) cel stworzenia STIR,
b) dane pozyskiwane w ramach STIR (informacje o danych na rachunkach bankowych),
c) skutki dla przedsiębiorcy,
d) blokada rachunku bankowego.

2. Split payment, czyli system podzielonych płatności – lipiec 2018 r.:
a) na czym polega split payment?
b) kto będzie musiał mieć rachunek VAT?
c) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
d) korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment,
e) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
f) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

3. Przesłanki należytej staranności – ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy w 2018 roku:
a) NOWY od 2018 roku uzupełniający rejestr podatników VAT (podatnicy, którzy utracili status VAT czynnego; podatnicy, którym odmówiono rejestracji; podatnicy, których przywrócono do rejestru),
b) jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?,
c) należyta staranność w orzecznictwie sądów krajowych i ETS,
d) kryteria podmiotowo/formalne dla podatnika,
e) kryteria przedmiotowe/ekonomiczne dla podatnika,
f) kryteria związane z przebiegiem transakcji,
g) adresaci przesłanek należytej staranności,
h) zasady i proces wdrożenia w firmach,
i) niebezpieczeństwo nie stosowania się do zasad i konsekwencje prawne.

4. Puste faktury – jedno z priorytetowych zadań Ministerstwa Finansów na 2018 rok w ściganiu nieprawidłowości w podatku VAT:
a) przypadki występowania pustych faktur (świadome i nieświadome),
b) skutki podatkowe w przypadku obrotu pustą fakturą,
c) korekta pustej faktury i jej skutki,
d) sankcje karne skarbowe i karne za obrót pustą fakturą,
e) jak ochronić firmę i osoby odpowiedzialne za dokumentowanie transakcji przed obrotem pustą fakturą.

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja VAT za niepoprawne rozliczenia):
a) w jakich przypadkach organ zastosuje 20%, 30% lub 100 % dodatkowego zobowiązania podatkowego,
b) czy można uniknąć sankcji?
c) korekta rozliczenia a sankcja VAT,
d) pusta faktura a sankcja VAT.

6. Kasy rejestrujące w 2018 r - rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
b) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
c) nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
d) kiedy znikną kasy z kopią papierową?
e) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online?
f) Centralne Repozytorium Kas,
g) JPK_Paragon,
h) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

7. JPK od 2018 r.:
a) nowa struktura JPK_VAT na 2018 r.,
b) błędy w rozliczeniach JPK,
c) korekta JPK_VAT od 2018 r,
d) analiza danych przez organy podatkowe z JPK_VAT i informacje wysyłane do podatników o ewentualnych nieprawidłowościach.

8. Pozostałe zmiany 2018 r.:
a) nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów - ostrzeżenie MF,
b) kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna?
c) firmy częściej poniosą odpowiedzialność karną,
d) Pakiet Konstytucji Biznesu - ułatwienia dla nowych firm,
e) zawieszanie działalności gospodarczej bardziej elastyczne – zmiany od 1 marca 2018 r.,
f) fiskus udzieli informacji o kontrahencie,
g) będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
h) NOWOŚĆ - 40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT,
i) ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz usprawnienie działania sądu rejestrowego,
j) deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej,
k) działalność nierejestrowa w Konstytucji Biznesu,
l) nie będzie deklaracji podatkowych VAT,
m) powstanie lista krajów, które nie współpracują podatkowo,
n) nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji – kontrowersje zmian,
o) aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży zakupu w podatku VAT – NOWE WYMOGI 2017/2018.

II. Problemy podatnika VAT 2018 r.

1. Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców:
a) odwrotne obciążenie w budownictwie - przegląd najnowszych interpretacji (zmiana w podejściu organów podatkowych do świadczenia kompleksowego w usługach budowlanych i budowlano-montażowych),
b) przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach,
c) kto posiada status podwykonawcy?,
d) refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
e) określenie przedmiotu transakcji (PWiU) przy pomocy GUS.

2. Samochód w firmie w 2018 r.– przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń:
a) kiedy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT?
b) czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności?
c) czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży?
d) jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników?
e) czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych?
f) czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych?
g) czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego?
h) czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26?
i) czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego?

3. Jak rozliczać koszty wysyłki towarów w VAT:
a) koszty wysyłki jako element podstawy opodatkowania,
b) dokumentowanie kosztów wysyłki stanowiących element podstawy podatkowania,
c) praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe.
4. Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego - przegląd interpretacji i orzeczeń.

III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:
     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama