Nowelizacja VAT 2016

Nazwa szkolenia

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie - aspekty podatkowe

Terminy
2015-12-08 2015-12-08 Gdańsk
2015-12-22 2015-12-22 Warszawa
2016-01-13 2016-01-13 Poznań
2016-01-14 2016-01-14 Katowice
2016-01-18 2016-01-18 Wrocław
2016-01-25 2016-01-25 Warszawa
2016-02-01 2016-02-01 Gdańsk
2016-02-22 2016-02-22 Poznań
2016-02-24 2016-02-24 Warszawa
Prowadzący
 
Marcin Zarzycki – prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w przeglądach podatkowych z zakresu VAT oraz CIT przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego i możliwości podatkowej optymalizacji.

Grzegorz Niebudek  - prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych oraz jego konsekwencji podatkowych, przekształcenie spółek kapitałowych, analiza i weryfikacja pod kątem skutków prawnych i podatkowych transakcji restrukturyzacji spółek kapitałowych.Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Cel szkolenia
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2013 r., jak również porównanie stanu prawnego obowiązującego do dnia 28 lutego 2013 r. z regulacjami nowego Rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. W tym zakresie, w trakcie całego szkolenia mogą być zadawane pytania na które zostaną prowadzący będą udzielać odpowiedzi. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.
Program
1. Podróży służbowej – uwagi ogólne:
a) źródła prawa,
b) definicje podróży służbowej,
c) różnice pomiędzy podróżą służbową a podróżą,
d) właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa,
e) wpływ podróży służbowej na czas pracy,
f) różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem,
g) różnice pomiędzy podróżą służbową a wyjazdem na szkolenie.

2. Czasu i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej i zagranicznej.

3. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. Forma – pisemnie czy ustnie?

4. Regulacje dotyczące diet:
a) wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
b) jak obliczać diety?
c) definicja pojęcia doba,
d) jak ustalić państwo docelowe w podróży służbowej zagranicznej?
e) zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
f) jak rozliczać śniadania hotelowe?
g) odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem,
h) jak dokonywać odliczeń od połowy diety? 
i) czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
j) konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
k) nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia. Czy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?
l) zapewnienie należności na wyżywienie w podróży służbowej zagranicznej a dieta.

5. Zapewnienie całodziennego wyżywienia:
a) co to jest całodzienne wyżywienie? Jak traktować obiadokolacje i lunch?
b) różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywieniem,
c) czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? Czy zawsze będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

6. Zwrot kosztów przejazdu:
a) podróż służbowa krajowa i zagraniczna, a środki transportu. Kto je określa?
b) co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka transportu?
c) podróż samochodem służbowym,
d) podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny samochód pracownika,
e) ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.

7. Zwrot kosztów noclegu:
a) różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
b) limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
c) konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hotelowych.
d) jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów hotelowych?
e) ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.

8. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą:
a) definicja komunikacji miejscowej?
b) różnice w zwrocie kosztów za poruszanie się komunikacją miejscową w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
c) rozliczenie ryczałtowe a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
d) diety dojazdowe zagranicą.  Czy można wypłacić połowę diety dojazdowej?
e) kiedy nie przysługują ryczałty? Różnice pomiędzy podróżą służbową krajową a zagraniczną.

9. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
a) rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami.  Różnice pomiędzy zwrotem przy używaniu samochodu służbowego a używaniu samochodu prywatnego pracownika.  Konsekwencje podatkowe,
b) rozliczenie kosztu usługi ,,rent a car” w podróży służbowej krajowej i zagranicznej. Czy obowiązuje limit wydatków?,
c) ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
d) inne udokumentowane wydatki.

10. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków:
a) rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
b) paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
c) oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku. Omówienie problematyki częstych oświadczeń pracowników.  Konsekwencje podatkowe.

11. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
a) ustalenie wysokości zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej,
b) czy pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki?
c) w jakiej walucie wypłacić zaliczkę na podróż służbową zagraniczną?
d) kurs wypłaty i rozliczenia zaliczek w podróży służbowej zagranicznej,
e) termin rozliczenia zaliczki,
f) korzystanie ze służbowych kart kredytowych a zaliczka w podróży służbowej.
12. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu.  Bieżące orzecznictwo i interpretacje:
a) poniesienie należności a kwalifikacja celowościowa,
b) rozpoznawanie kosztów w całości, czy do limitów?

13. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika.  Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

14. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń a kwestia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

15. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych:
a) samochód stanowiący własność podatnika a podróż służbowa,
b) samochód niestanowiący składnika majątku podatnika a podróż służbowa,
c) samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
d) samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne,
e) samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu a podróż służbowa,
f) amortyzacja, ubezpieczenie oraz straty i remonty samochodu.

16. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT:
a) samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT,
b) zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT,
c) pojazdy samochodowe o masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony,
d) samochody „z kratką”,
e) odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu w aspekcie zmian w podatku VAT,
f) najem, dzierżawa i leasing samochodów – odliczenie VAT od rat leasingowych.


Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 540 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama